مدیر پروژه

modirporoje.com
تیر 17, 1401

فاز مهندسی در پروژه‌های EPC

مقدمه در این مقاله قصد دارم در خصوص فاز مهندسی در پروژه های EPC و بخش‌های فاز مهندسی صحبت کنم. به‌عنوان یک کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه […]
تیر 31, 1401

دستورالعمل هماهنگی در فاز مهندسی

مقدمه در واقع رویه هماهنگی یک زبان واحد بین کارفرما، مشاور و پیمانکار می‌باشد و برای جلوگیری از سلیقه‌ای شدن کارها همان ابتدای پروژه یک رویه […]