تیر 17, 1401

فاز مهندسی در پروژه‌های EPC

مراحل فاز مهندسی در پروژه های EPC مقدمه در این مقاله قصد دارم در خصوص فاز مهندسی در پروژه های EPC و بخش‌های فاز مهندسی صحبت کنم. […]
تیر 31, 1401

دستورالعمل هماهنگی در فاز مهندسی

دستورالعمل هماهنگی در کنترل مدارک و مستندات فاز مهندسی در پروژه مقدمه در واقع رویه هماهنگی یک زبان واحد بین کارفرما، مشاور و پیمانکار می‌باشد و […]