مدیر پروژه

modirporoje.com
تجهیزکارگاه پایپینگ در شاپ
تجهیز کارگاه پایپینگ در شاپ
خرداد 6, 1401
ساخت مخازن فلزی
ساخت مخازن فلزی – عملیات سیویل
خرداد 20, 1401

مقدمه

متریال کربن استیل (Carbon Steel) با نام اختصاری CS به‌عنوان پرکاربردترین متریال در پلنت ها شناخته می‌شود. این موضوع در فصل قانون نسبت‌های طلایی – بخش درصد بندی متریال – به میانگین مقدار این متریال در یک پلنت اشاره شده است.

هزینه و راندمان اکیپ اجرای کربن استیل- CS

لوله های کربن استیل (Carbon steel)

این جنس متریال در زمانی که خورندگی سیال در حد متوسط و نیز دما و یا سایر خصوصیات آن در حد نرمال و میانگین است، به کار گرفته می‌شود.

نکات مهم متریال کربن استیل (CS):

 1. دارای انواع ضخامت LW – STD – HW می‌باشد.
 2. استثنائات قابل توجه در اجرای عملیات جوش آن نسبت به سایر جنس متریال پایپینگ مشاهده نمی‌شود.
 3. روش جوشکاری غالب آن، جوشکاری آرگون می‌باشد.
 4. اکیپ فیتری آن شامل نفرات: فیتر- کمک فیتر- تک زن- فورمن فیتر- سوپروایزر- برشکار-کمک برشکار می‌باشد.
 5. اکیپ جوشکاری آن شامل نفرات: جوشکار – کمک جوشکار – فورمن جوش – سوپروایز جوش می‌باشد.
 6. خانواده شاخص الکترود آن ۷۰۱۸G می‌باشد.
 7. خانواده شاخص فیلر آن ۷۰S می‌باشد.
 8. تغییرات محسوس در راندمان آن به‌واسطه تغییرات در ضخامت‌های لوله می‌باشد.

بایستی توجه داشت تغییرات در راندمان اجرای عملیات در ضخامت‌های متفاوت در خصوص متریال کرین استیل و البته تمامی متریال های دیگر، بسیار محسوس است، لیکن در مقام مقایسه تغییرات در ضخامت لوله‌های کرین استیل در دو شاخصه STD و HW از ابعاد زیر قابل تحلیل خواهد بود:

 • راندمان اجرای جوش در ضخامت HW تقریباً نصف ( و گاهاً کمتر از نصف) در مقایسه با متریال STD می‌باشد.
 • میزان متریال مصرفی در عملیات جوش در ضخامت HW تقریباً ۲٫۵ تا ۲ برابر میزان متریال مصرفی در ضخامت‌های STD می‌باشد.
 • زمان اجرای عملیات جوش در ضخامت‌های HW تقریباً ۲ برابر زمان اجرای عملیات جوش در ضخامت‌های STD می‌باشد.
  عملیات جوش در انواع ضخامت های لوله های کربن استیل- CS

  عملیات جوش در انواع ضخامت های لوله های کربن استیل- CS

نکته قابل توجه

در یک جنس مشخص متریال، تغییرات در ضخامت تا چه میزان می‌تواند در راندمان، زمان اجرا و هزینه تمام‌شده کار تأثیرگذار باشد؛ بنابراین در کنار تمامی شاخصه‌های متعدد متریال پایپینگ، به ضخامت لوله‌های کربن استیل دقت نمایید.

راندمان اجرای عملیات فیت آپ روزانه توسط اکیپ فیتری:

 •  در بخش شاپ و سرجوش‌های SW: مینیمم برابر ۳۰ دایا اینچ – ماکزیمم برابر ۱۲۰ دایا اینچ – بیشترین حالت احتمال: برابر ۷۰ دایا اینچ

 

 • در بخش سایت و سرجوش‌های FW: مینیمم برابر ۲۰ دایا اینچ – ماکزیمم برابر ۹۰ دایا اینچ – بیشترین حالت احتمال: برابر ۵۰ دایا اینچ

راندمان اجرای عملیات جوشکاری روزانه توسط اکیپ جوشکار:

 • در بخش شاپ و سرجوش‌های SW: مینیمم برابر ۲۰ دایا اینچ – ماکزیمم برابر ۷۰ دایا اینچ – بیشترین حالت احتمال: برابر ۴۰ دایا اینچ

 

 • در بخش سایت و سرجوش‌های FW: مینیمم برابر ۱۵ دایا اینچ – ماکزیمم برابر ۶۰ دایا اینچ – بیشترین حالت احتمال: برابر ۳۰ دایا اینچ

نکته قابل توجه

دقت نمایید منظور از میانگین راندمان، مجموع مینیمم و ماکزیمم راندمان و تقسیم این مجموع بر عدد ۲ نمی‌باشد. منظور از میانگین راندمان، ملحوظ داشتن میانگین سایزها، ضخامت‌ها، پد و برنچ ها، بالای ۲ اینچ و زیر ۲ اینچ و … در یک پلنت و نتیجتاً میزان متوسط راندمان اکیپ‌های فیتری و جوشکاری، حسب این شرایط می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر عنوان « بیشترین حالت احتمال» بیانگر عدد M در روش سه خطی L,M,E می‌باشد.

مثال:

در زمانی که اکیپ فیتری شما در شاپ پایپینگ در حال فیت آپ متریال با ضخامت پایین و سایز بالا می‌باشد (به‌عنوان‌مثال فیت آپ مربوط به عملیات Main Rack) خوب قاعدتاً راندمان آن به میزان ۱۲۰ دایا اینچ و یا بالاتر از آن در روز خواهد رسید. ولیکن زمانی که همان اکیپ فیتری در همان شاپ در حال فیت آپ متریال سایز پایین (به‌عنوان مثال در حال فیت آپ پد و برنچ در Unit) می‌باشد قاعدتاً به‌اصطلاح فیتر در حال سنگ‌زنی هست و بنابراین راندمان آن بسیار کاهش‌یافته و به میزان ۲۰ دایا اینچ و یا پایین‌تر در روز نیز می‌رسد.

به همین ترتیب این تغییر در میزان راندمان به‌تناسب سایز متریال – ضخامت متریال – پروسه جوشکاری و … متغیر می‌باشد. در ادامه در خصوص یک‌به‌یک این موارد صحبت خواهیم کرد.

محاسبات هزینه اکیپ جوشکاری کربن استیل و تسهیم آن بر اجرای یک دایا اینچ اجرای عملیات جوش:

همان‌گونه که عنوان شد اکیپ‌های اجرایی پایپینگ در دسته نیروهای مستقیم هستند که به‌راحتی می‌توان هزینه آن‌ها را به ازای اجرای یک دایا اینچ اجرای عملیات، محاسبه نمود که نیازمند شاخص های ذیل می باشد:

 • شاخص اول مربوط به راندمان اجرای کار است که در بالا به آن اشاره شد
 • شاخص دوم میزان نفر ساعت موردنیاز در یک اکیپ کامل اجرای جوش و فیت آپ است.
  اکیپ جوشکاری کربن استیل

  اکیپ جوشکاری

هزینه جوشکار: هزینه روزانه یک نفر جوشکار بر عدد ۴۰ دایا اینچ راندمان میانگین تقسیم می‌گردد.

کمک جوشکار: هزینه روزانه یک نفر کمک جوشکار بر عدد ۴۰ دایا اینچ راندمان میانگین روزانه تقسیم می‌گردد.

نکته: جوشکار و کمک جوشکار به‌ موازات یکدیگر و به یک میزان راندمان خواهند داشت.

فورمن جوش: به صورت میانگین و منطقی، هر فورمن جوش توانایی پشتیبانی و مدیریت شش تیم جوشکاری را خواهد داشت؛ بنابراین برای محاسبه هزینه فورمن جوش، بایستی هزینه روزانه یک نفر فورمن جوش را بر عدد ۲۴۰ دایا اینچ (۶ اکیپ جوشکاری با راندمان میانگین ۴۰ دایا اینچ روزانه) تقسیم نمود.

سوپروایزر جوش: به صورت میانگین و منطقی، هر سوپروایزر جوش، ۲ فورمن جوش را پشتیبانی خواهد نمود؛ بنابراین برای محاسبه هزینه سوپروایزر جوش، بایست هزینه روزانه بک نفر سوپروایزر جوش را به عدد ۴۸۰ دایا اینچ (۲ فورمن با پشتیبانی راندمان ۲۴۰ دایا اینچ روزانه) تقسیم نمود.

محاسبات هزینه اکیپ فیتری کربن استیل و تسهیم آن بر اجرای یک دایا اینچ اجرای عملیات جوش:

عملیات فیت آپ کربن اسیل

عملیات فیت آپ

 • هزینه فیتر: هزینه روزانه یک نفر فیتر بر عدد ۵۰ دایا اینچ راندمان میانگین روزانه تقسیم می‌گردد.
 • کمک فیتر: هزینه روزانه یک نفر کمک فیتر بر عدد ۵۰ دایا اینچ راندمان میانگین روزانه تقسیم می‌گردد.
 • تک زن: هزینه روزانه یک نفر تک زن بر عدد ۵۰ دایا اینچ راندمان میانگین روزانه تقسیم می‌گردد.
 • برشکار: هر برشکار توانایی پشتیبانی ۴ تیم فیتری را خواهد داشت؛ بنابراین برای محاسبه هزینه برشکار، بایستی هزینه روزانه یک نفر برشکار را بر عدد ۲۰۰ دایا اینچ (۴ تیم فیتری با راندمان میانگین ۵۰ دایا اینچ روزانه) تقسیم نمود.
 • کمک برشکار: هر کمک برشکار به همراه یک برشکار و به موازات آن عملیات برش را انجام می‌دهد، بنابراین محاسبه هزینه کمک برشکار، باید هزینه روزانه یک نفر کمک برشکار را بر عدد ۲۰۰ دایا اینچ تقسیم نمود.
 • فورمن فیت آپ: به صورت میانگین و منطقی، هر فورمن فیت آپ توانایی پشتیبانی و مدیریت چهار تیم فیتری را خواهد داشت؛ بنابراین برای محاسبه هزینه فورمن فیت آپ، بایستی هزینه یک نفر فورمن فیت آپ را بر عدد ۲۰۰ دایا اینچ (۴ اکیپ فیتری با راندمان میانگین ۵۰ دایا اینچ روزانه) تقسیم نمود.
 • سوپروایزر فیت آپ: به صورت میانگین و منطقی هر سوپروایزر فیت آپ، ۲ فورمن فیت آپ را پشتیبانی خواهد نمود؛ بنابراین برای محاسبه هزینه سوپروایزر فیت آپ، باد هزینه یک نفر سوپروایزر فیت آپ را به عدد ۴۰۰ دایا اینچ (۲ فورمن با پشتیبانی راندمان ۲۰۰ دایا اینچ روزانه) تقسیم نمود.

نکات ضروری

 • راندمان میانگین فیت آپ و جوش (شاپ و سایت و …) به ترتیب برابر ۵۰ و ۴۰ دایا اینچ لحاظ می‌گردد. این میزان راندمان با توجه به تمامی توضیحات فوق و با در نظر گرفتن اجرای عملیات در شاپ و سایت در نظر گرفته‌شده است.
 • گاهاً نفرات فورمن فیت آپ و جوش، به‌واسطه کاهش در هزینه‌های بالاسری، با ضرایبی بیش از آنچه در توضیحات بالا به آن‌ها اشاره شد، در پروژه به‌کارگیری می‌شوند، ولیکن نرم منطقی در خصوص پشتیبانی و مدیریت فورمن فیت آپ و جوش برای اکیپ‌های جوش و فیتری همانی هست که در بالا بدان اشاره شد.
 • در راستای کاهش در قیمت تمام‌شده جوش و کاهش در هزینه‌های بالاسری، گاهاً سوپروایزر فیت آپ و جوش در پروژه‌ها به‌عنوان یک پست سازمانی و در قالب سرپرست اجرا به‌کارگیری می‌شود.
 • نکته: فیتر و کمک فیتر و تک زن به موازات یکدیگر و به یک میزان راندمان خواهند داشت.

در حال آماده سازی (چند لحظه ...)

بعد از آماده سازی و با زدن دکمه بالا، پنجره ای باز می شود که آدرس ایمیل شما را می گیرد. به محض وارد نمودن اطلاعات، فایل مزبور برای شما ایمیل خواهد شد.

2 1 vote
امتیازدهی به مقاله
عضویت
مطلع شدن از
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments