مدیر پروژه

تیر 11, 1395

برنامه زمانبندی یا برنامه زبانبندی

تیر 17, 1401

فاز مهندسی در پروژه‌های EPC

مقدمه در این مقاله قصد دارم در خصوص فاز مهندسی در پروژه های EPC و بخش‌های فاز مهندسی صحبت کنم. به‌عنوان یک کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه […]