مدیر پروژه

modirporoje.com
تیر 17, 1401

فاز مهندسی در پروژه‌های EPC

مقدمه در این مقاله قصد دارم در خصوص فاز مهندسی در پروژه های EPC و بخش‌های فاز مهندسی صحبت کنم. به‌عنوان یک کارشناس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه […]