معرفی گروه پارسیس (برند مدیر پروژه)

مهندسین مشاور پارسیس مجموعه‌ای است از افراد متخصص در حوزه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه که تجربه کاری توأمانی از مهارت‌های اجرایی و نرم‌افزاری در پروژه ها را دارا می‌باشند.

 پیاده‌سازی مفاهیم برنامه‌ریزی پروژه، کنترل زمان، هزینه و منابع در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی، پروژه‌های صنعتی تا پروژه‌های ساختمانی و درس آموخته‌های مربوط به این پروژه‌ها (که در قالب کتاب‌های مدون در حال انتشار می‌باشد)، ضمانت اجرایی برای سازمان شما خواهد بود که با اطمینان خاطر تمامی ابعاد مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه‌های خود در هر سه بخش پروژه (شامل فعالیت‌های فاز آغازین، اجرایی و اختتامی) به این مجموعه واگذار نمایید.

در ادامه به گوشه‌ای از خدمات قابل‌ارائه این تیم در فازهای مختلف پروژه اشاره شده است.

modirporoje.com

خدمات قابل‌ارائه ( فاز ابتدایی پروژه )

تدوین طرح توجیهی مالی و اقتصادی پروژه و پیاده‌سازی آن بر اساس Comfar :

جمع‌آوری اسناد و مدارک و محاسبات در راستای تدوین طرح توجیهی به همراه جریان مالی آن و ضرایب مربوطه و ورود محاسبات در نرم‌افزار کامفار و تهیه پکیج نهائی و دفاع از خروجی و تثبیت طرح جهت پیاده سازی و شروع فاز اجرای عملیات آن

آنالیز قیمت شرکت در مناقصات و ورود هزینه‌های پنهان، اقتضایی و مدیریتی

محاسبات مربوط به قیمت مندرج در پاکت ج مناقصه با در نظر گرفتن تمامی هزینه‌های پنهان در اجرای پروژه و تعریف، تدوین و ورود ذخایر مدیریتی و اقتضائی با توجه به مدیریت هزینه در استاندارد PMBOK

تدوین برنامه اجرائی (Execution Plan) همسو با برنامه زمان‌بندی کلی پروژه

تدوین برنامه اجرائی که در تعامل مستقیم با برنامه زمان‌بندی بوده و در آن پروسیجر و استراتژی‌های کلان و اجرائی سازمان در قالب روشی مدون در سطح کارگاه پیاده می‌گردد.

آنالیز «هزینه – درآمد»  پروژه در دوره‌های زمانی مدنظر مدیریت پروژه

تجمیع کلیه هزینه‌ها در هفته/ماه به تفکیک دیسیپلین‌های پروژه و تقابل آن با میزان درآمد اکتسابی در صورت‌وضعیت و گزارش نقاط بحرانی و توجیه‌ناپذیر آن

تدوین هیستوگرام نیروی انسانی، ماشین‌آلات  و تجهیزات بر اساس آنالیز سازمان برنامه‌وبودجه و نیزآنالیز پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی

 جریان نقدینگی (Cash Flow) و هیستوگرام‌های نیروی انسانی و ماشین‌آلات استخراج‌شده از برنامه زمان‌بندی با استفاده از محاسبات آنالیز سازمان برنامه‌وبودجه و نیز پکیج‌های آنالیز قیمت در پروژه‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی که از سوی تیم مشاور برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در حال تألیف است.

پیاده‌سازی حسابداری مدیریت در پروژه (تعامل با واحد مالی به منظور تبدیل صورت‌حساب ترازنامه به سود و زیان)

پیاده سازی موارد بودجه بندی، هزینه یابی و بهای تمام شده با تعامل با واحد مالی و نیز تدوین گزارشهایی که به صورت شفاف وضعیت سود ده و یا ضرر ده بودن پروژه را در لوای صورت حساب سود و زیان، در هر بازه زمانی مشخص می گرداند.

تحلیل و پیاده‌سازی مهندسی ارزش و محاسبات مربوط به موازنه هزینه و زمان

کاهش در زمان اتمام پروژه بدون کوچکترین تغییر در کیفیت اجرای پروژه به روش چیدمان بهینه فعالیت ها و روابط آنها (موازی سازی و یا فشرده سازی زمان اجرا) و در نهایت کاهش در هزینه های سربار و غیر مستقیم به دلیل کاهش در زمان اجرای پروژه، که در مقاطع زمانی و حسب شرایط پیش رو، در قالب پیشنهادات از این جنس به مدیریت پروژه/سازمان ارائه می گردد.

استقرار کاربردی و اثربخش استاندارد PMBOK از مرحله مقدماتی تا پیشرفته

پیاده سازی حوزه های دانش استاندارد (PMBOK) بالاخص حوزه های دانش مربوط به زمان و هزینه و محدوده پروژه به صورت کاربردی که بتوان نتایج حاصل از آن را در کارگاه پروژه مشاهده و اندازه گیری نمود. این موضوع حسب خواسته مدیریت پروژه/سازمان قابلیت پیاده سازی در هر یک از مراحل  مقدماتی موضوع تا مرحله پیشرفته آن را خواهد داشت.

خدمات قابل‌ارائه (فاز اجرایی پروژه)

پیاده‌سازی کنترل هزینه کارگاهی با بازدهی کوتاه‌مدت

پیاده‌سازی کنترل هزینه کارگاهی برای استقرار کوتاه‌مدت آن، در مقابل مباحث EVM که به‌صورت بلندمدت در پروژه پیاده‌سازی می‌گردد.

آنالیز و مقایسه نقطه سربه‌سر زمانی و هزینه‌ای و تحلیل ادامه عملکرد باراندمان این دونقطه

تحلیل ادامه روند فعالیت‌های اجرائی پروژه با سناریو انتخاب نقطه سربه‌سر زمانی و یا هزینه‌ای و یا تعاملی از این دو، این مهم با توجه به شرایط نقدینگی و تزریق پول، محدودیت‌های پیش روی پروژه و نهایتاً با تصمیم و صلاحدید مدیریت پروژه/سازمان اجرائی خواهد گردید.

قیمت تمام‌شده آیتم‌های عملیاتی در تمامی دیسیپلین‌های پروژه

با توجه به روند واقعی اجرای پروژه در کارگاه، هزینه تمام‌شده به ازای واحد سنجش آیتم‌های عملیاتی همچون اجرای یک مترمکعب بتن/ اجرای یک کیلوگرم آرماتور/ اجرای یک مترمربع یا متر طول جاده/
اجرای یک دایا اینچ پایپینگ/ اجرای یک کیلوگرم ساپورت/ اجرای یک کیلوگرم تجهیزات ثابت و مدور/
اجرای یک کیلوگرم ساپورت و …، محاسبه‌شده و سپس با میزان برنامه‌ای و نیز منطقی آن (Plan Value)  مقایسه می‌گردد.

شناسایی عوامل سرریز بودجه واقعی در پروژه در تمامی گروه های هزینه

شناسایی مبالغ سرفصل‌های هزینه واقعی کارگاه و مقایسه آن با مبالغ آنالیز و یا بودجه‌بندی شده پروژه در ابتدا و تحلیل مغایرت آن؛ این مهم شامل عدم بالانس تعداد نیروهای مستقیم به غیرمستقیم در کارگاه، عدم همخوانی راندمان اجرا با تعداد ماشین‌آلات و تجهیزات امانی و اجاره و یا سرریز مصرف متریال مصرفی طبق راندمان اجرا (بالانس متریال مصرفی) و … می‌باشد.

خدمات قابل‌ارائه (فاز اجرایی و اختتامیه پروژه)

ارائه گزارشات مدون و دوره‌ای در راستای کنترل محصول منطبق/نامنطبق پروژه و تدوین اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه برای تیم مدیریت پروژه

شناسایی و تعریف شاخص سلامت پروژه (شاخص کارایی فرآیند) در راستای شناسایی تطابق محصول موضوع اصلی پیمان با موارد برنامه‌ریزی‌شده برای اجرای پروژه در فاز آغازین آن و نیز تعریف اقدامات پیشگیرانه و یا اصلاحی به جهت جلوگیری از انحراف پروژه در تمامی ابعاد زمانی، هزینه‌ای و …

جمع‌آوری لایحه تاخیرات مجاز در فرمت نرم‌افزارMSP و یا PRIMAVERA و دفاع از آن و پیگیری تا اخذ تائیدیه از کارفرما

تکمیل اسناد مربوط به دلایل تاخیرات پروژه در طول اجرای آن و ورود آن به برنامه به‌روز شده به‌صورت ماهانه و نهایتاً تجمیع و ورود کلیه موضوعات این‌چنینی به برنامه زمان‌بندی و تدوین لایحه تاخیرات مجاز و برگزاری جلسات با ارکان پروژه جهت توجیه و تثبیت آن.

ارائه برنامه اجرایی (هفتگی – ماهیانه) در راستای راهبری کارگاه پروژه

ارائه برنامه های هفتگی و ماهیانه به کارگاه (که از برنامه زمانبندی کلی پروژه استخراج شده است) با نمایش احجام کارکرد رزوانه مطابق راندمان برنامه ای و همچنین تخصیص اکیپ های نیروی انسانی و ماشین آلات جهت تحقق اجرای اهداف برنامه

جمع‌آوری اسناد کلیم، اضافه‌کاری، کار اضافه و نهایتاً دفاعیه و پیگیری آن تا ثبت در سیستم مالی

جمع‌آوری آنچه مازاد بر شرح تفصیلی خدمات قراردادی انجام پذیرفته است و آنالیز و ارائه آن در صورت‌وضعیت‌های جداگانه در طول اجرای پروژه و نیز تأثیرگذاری آن در زمان اتمام پروژه حسب فرمت تغییرات سیستماتیک پروژه

سوابق همکاری

راهکارهای
سازمانی

 1. پیاده سازی نرم افزار project view
 2. پیاده سازی پورتال اطلاعات جامع مدیریت پروژه
 3. پیاده سازی پورتال کنترل مدارک مهندسی
 4. پیاده سازی پورتال اتوماسیون اداری
 5. پیاده سازی نرم افزار پریماورای تحت وب (EPPM V15.2)
 6. راه اندازی سیستم مدیریت قراردادها و مناقصات
 7. راه اندازی سیستم مدیریت ارزش کسب شده (EVM)
 8. راه اندازی سیستم مدیریت ریسک سازمانی

سرفصل های
آموزشی

 1. برگزاری دوره های آموزشی شامل دوره های اجرایی کارگاه (پایپینگ، نصب تجهیزات و نصب استراکچر و …) دوره های مدیریت
 2. برگزاری دوره های آموزش حرفه ای و کاربردی نرم افزار های Microsoft Excel، Primavera، MS Project و Microsoft SharePoint
 3. تالیف و تدوین مطالب آموزشی در اجرای پروژه
 4. تالیف و تدوین مطالب آموزشی در مدیریت پروژه
 5. تالیف و تدوین مطالب آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه

دانلود کاتالوگ

در صورت تمایل می توانید کاتالوگ گروه پارسیس را از طریق کلید زیر دانلود کنید: