مدیر پروژه

ساخت مخازن فلزی – ورق ریزی کف (Bottom Plates)