مدیر پروژه

عملیات نصب و فیتاپ ورق‌های انولار- Bottom Plates