مرداد 14, 1401

عملیات اجرایی Reinstatement در پایپینگ

آشنایی با نحوه اجرای عملیات Reinstatement در پایپینگ مقدمه در ابتدا باید بگم که تاکنون مقالات زیادی از فاز دیسیپلین در وب سایت مدیر پروژه منتشر شده […]
مرداد 7, 1401

ورق ریزی کف (Bottom Plates) در ساخت مخازن فلزی

بخش سوم: عملیات ورق ریزی کف (Bottom Plates) در ساخت مخازن فلزی مقدمه همان‌طور که در بخش اول و بخش دوم مقاله در خصوص نحوه اجرا […]
تیر 24, 1401

راندمان عملیات تنش‌زدایی – PWHT

تیر 10, 1401

ساخت مخازن فلزی – حفاظت کاتدیک